Webmajstri
Združenie webových remeselníkov Slovenska

Archives: Značkovací jazyk

Zlepšenie input políčka pre vyhľadávanie

29 June, 2010 by Michelangelo | No Comments | Filed in Užitočné, Značkovací jazyk

HTML 5 preberá sémantické vlastnosti Web Forms 2.0 a prináša zaujímavé input políčko vo formulároch.

Inak povedané, input je typu search (a síce určené na zadávanie hľadanej frázy), text zobrazený ako základný určuje atribút placeholder (keď ešte do input políčka neklikneme a nezadáme frázu) . No a atribút results určuje, koľko posledne hľadaných fráz […]

Tags: , , , , ,

Nejasnosti pri AJAX-ových formulároch

20 May, 2010 by Michelangelo | No Comments | Filed in Použiteľnosť, Značkovací jazyk

Pre to, aby vaše webové sídlo bolo použiteľné, vyvarujte sa AJAX-ových formulárov vo väčších formulároch. Upresním: nikdy nedávajte menší formulár do väčšieho, aj keď sémanticky nemusí ísť o formulár. Vyzerať to môže takto: A to používateľa mätie. Akákoľvek podobnosť je čisto náhodná.

Tags: , , , ,

Sexy nahrávanie viac súborov

5 May, 2010 by Michelangelo | No Comments | Filed in Značkovací jazyk

Výber viac súborov pre nahratie na server môže vyzerať aj takto:

A ostatným ostane po jednom hrášku zbierať, kým neimplementujú. Hodí sa tam, kde nie je masívne nahrávanie mnohých používateľov, ale občas sa to hodí (hlavne administratíva, ak riešia veci cez webové rozhranie). Funguje tu Safari, Google Chrome, Firefox.

Tags: , ,

Z-index problém v prehliadači Internet Explorer

19 January, 2010 by Michelangelo | No Comments | Filed in Štýlovanie, Značkovací jazyk

Internet Explorer 6/7 zapína vlastnosť z-index pre každý relatívne pozicovaný (position:relative) prvok nanovo, teda absolútne pozicované prvky v relatívnych (potomok v rodičovi) sa nebudú správať očakávaným spôsobom. Preto ak to chceme zmeniť, relatívne pozicovaným rodičovským prvkom nastavíme z-index tak, ako chceme, aby sa absolútne prvky v nich (potomkovia tých rodičov) správali podľa našich predstáv. Typický problém: navigácia […]

Tags: , , ,

Názvoslovie CSS tried

11 January, 2010 by Michelangelo | No Comments | Filed in Štýlovanie, Značkovací jazyk

Nejeden (každý) webový vývojár tvoriaci CSS a HTML sa stretol s problémom názvoslovia tried (class) a identifikátorov (id). Povedzme si na rovinu, problém nie je ani tak názov triedy, ako jej čitateľnosť a zrozumiteľnosť. Dôležitá je zrozumiteľnosť autorovi, ktorý pracuje na aktuálnom projekte v ľubovoľnom čase. Pokiaľ svoju prácu chce zanechať aj budúcim generáciam vývojárov, […]

Tags: , , , ,