Webmajstri
Združenie webových remeselníkov Slovenska

Archives: Užitočné

Aktualizácia balíčka v PYPI Python registri

27 January, 2015 by admin | No Comments | Filed in Umenie kódu, Užitočné

Just a reminder. Stále zabúdam na príkazy k uploadu novej verzie balíčka do PYPI registra. Ako takýto balíček vytvoriť najdeš aj tu: http://peterdowns.com/posts/first-time-with-pypi.html

Ako naštartovať lokalizáciu nášho Django projektu

16 October, 2014 by Majster Pedant | No Comments | Filed in Umenie kódu, Uncategorized, Užitočné

Predpokladajme, že tvoj Django projekt je úspešne rozbehnutý a nasadený. Všetko čo pre prerazenie na cudzokrajných trhoch zostáva je implementovať danú lokalizáciu – tiež oznacovanú ako L10N. Rozdiel medzi lokalizáciou L10N a internacionalizáciou I18N je skôr filozofický: I18N – Internacionalizácia je spôsob návrhu a dizajnu projektu tak, aby bol pripravený na lokalizáciu pre akúkoľvek krajinu, […]

MySQL Collation – query vracia záznamy s diakritikou aj keď ich nepýtam

10 January, 2012 by admin | No Comments | Filed in Užitočné

Predstavme si modelovú situáciu. Tabulka obsahuje slová s rôznymi variáciami diakritiky: #1 cucoriedka #2 cučoriedka #3 čučoriedka Pomocou dotazu

sa pokúšam vybrať prvý riadok, no databáza vždy vracia všetky tri záznamy. Nechápem, chytám za hlavu, ako je to možné? Veď sa jasné pýtam! “cucoriedka”! Voala riešenie: Stĺpec “slovo” mám nastavený na collation “utf8_slovak_ci“, po […]

CakePHP „Flash messages“ v samostatnom elemente

14 September, 2010 by Majster Pedant | No Comments | Filed in Ako na, Užitočné

V nasledujúcom super rýchlom tutoriáli si ukážeme, ako v CakePHP separovat rôzne typy tzv. „flash messages“ do samostatných elementov. Vďaka tejto funkcionalite je možne stukturovať a formátovať podľa ľubovôle. Krásne slovko, ľubovôle.

Tags: , ,

Tlačové CSS – ešte stále nie presné

28 July, 2010 by Michelangelo | No Comments | Filed in Štýlovanie, Užitočné

Ak chcete tlačiť údaje z webovej stránky a vytvoriť na to špeciálne CSS, treba myslieť na nepresnosti, ktoré môžu vzniknúť. Problém je, že každý prehliadač posiela iné údaje do tlačiarne, a keď chcete nastaviť rozmery tlačených objektov v centimetroch a milimetroch, tak pri tlačenom výstupe dostanete odlišné rozmery. Najbližšie skutočným jednotkám metrickým jednotkám pri tlači […]

Tags: , , , , ,

Posuvníky v iframe-e v prehliadačoch Google Chrome a Apple Safari

30 June, 2010 by Michelangelo | No Comments | Filed in Užitočné

Narazil som na jeden problém v prehliadačoch postavených na jadre webkit: posuvníky zobrazujúce sa v iframe elemente aj napriek tomu, že atribút scrolling je nastavený na hodnotu no.

Obsah načítavaný do plávajúceho rámu (iframe) má rovnaké rozmery ako daný rám, no stále sa posuvníky zobrazujú. Riešenie Nastaviť pre HTML načítavané do plávajúceho rámu toto […]

Tags: , , , , , , , , , , ,

Ako zlomiť dlhé slovo za pomoci CSS

29 June, 2010 by Michelangelo | No Comments | Filed in Štýlovanie, Užitočné

Už dlhšie sa dá lámať dlhé slovo za pomoci CSS, ktoré funguje od starých a dnes už nepoznaných verzií prehliadača Internet Explorer (pretože Microsoft toto pravidlo zaviedol ako prvý a tak sa postupom času dostalo do špecifikácie CSS 3).

Ak chceme toto dlhé slovo (často URL adresy) zlomiť na viac riadkov, stačí použiť CSS: […]

Tags: , , , , ,

Zlepšenie input políčka pre vyhľadávanie

29 June, 2010 by Michelangelo | No Comments | Filed in Užitočné, Značkovací jazyk

HTML 5 preberá sémantické vlastnosti Web Forms 2.0 a prináša zaujímavé input políčko vo formulároch.

Inak povedané, input je typu search (a síce určené na zadávanie hľadanej frázy), text zobrazený ako základný určuje atribút placeholder (keď ešte do input políčka neklikneme a nezadáme frázu) . No a atribút results určuje, koľko posledne hľadaných fráz […]

Tags: , , , , ,

Efektívne stránkovanie v MySQL

28 May, 2010 by Majster Pedant | No Comments | Filed in Umenie kódu, Užitočné

Veľmi zaujímavá prezentácia z prednášky o efektívnom stránkovaní záznamov v MySQL databáze… Z dielne Yahoo… Efficient Pagination Using MySQL

Tags: , , ,

CakePHP model a „tagy“ (HABTM asociácia)

20 May, 2010 by Majster Pedant | 1 Comment | Filed in Umenie kódu, Užitočné

Určite poznáte situáciu pri návrhu databázovej štruktúry.. máme tabuľku posts, tabuľku tags, a potrebujete prepojovaciu tabuľku post_tags ktorá uchová spojenie post_id+tag_id. V nasledujúcom príklade si ukáže ako túto štruktúru namodelovať pre CakePHP, resp. ostatné frameworky použitím tzv. HABTM asociácie (Has And Belongs To Many). Správne čítanie asociácie teda znie „Posts has and belongs to many […]

Tags: , , ,