Webmajstri
Združenie webových remeselníkov Slovenska

Archives: Slovenčina na webe

„Zdieľať“? Radšej šíriť, sprístupňovať alebo využívať

13 July, 2010 by Michelangelo | 3 Comments | Filed in Slovenčina na webe

V rečových prejavoch môžeme zachytiť aj takéto vyjadrenia: zdieľať informácie, zmeny môžete zdieľať s inými používateľmi, môžete zdieľať rovnakú tlačiareň. V nich sa vyskytuje sloveso zdieľať, ktoré je však nepotrebnou výpožičkou z češtiny, čiastočne upravené české sloveso sdílet. Namiesto nespisovného slovesa zdieľať, ktoré zahmlieva presnú významovú náplň, môžeme siahnuť za významovo jednoznačnými spisovnými slovesami oznamovať, dávať […]

Tags: , , ,

Kto porazil koho: Apple Microsoft? Microsoft Apple?

7 June, 2010 by Michelangelo | No Comments | Filed in Slovenčina na webe

Apple porazil Microsoft, alebo Microsoft porazil Apple? Ste v rozpakoch, keď čítate podobné titulky článkov? Určite nie ste sami. Napísal som preto do JÚĽŠ a odpoveď je takáto: „Výpoveď o tom, že firma Apple porazila firmu Microsoft, jednoznačne vyjadruje veta s podmetom na začiatku: Apple porazil Microsoft, lebo to je v slovenčine prirodzený, bezpríznakový slovosled.“ […]

Tags: , , , , , ,

Slovenské a české uvodzovky na webe

18 May, 2010 by Majster Pedant | No Comments | Filed in Slovenčina na webe

Páni webmajstri! Pre slovenské a taktiež české uvodzovky na webe používame poctivé html entity: „ priama reč “ Renderované vyzerajú takto: „priama reč“ Ide o takzvané 99 počiatočné a 66 ukončovacie uvodzovky. Ak Vás problematika interpunkcie na webe zaujíma, podrobné spracovanie nájdete napríklad na webe Jak Psát Web

Tags: , , , , ,

Ako písať časové údaje

4 February, 2010 by Michelangelo | No Comments | Filed in Slovenčina na webe

Jazykovený ústav Ľudovíta Štúra píše: Podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností sa zložky časového údaja píšu dvojmiestnymi číslami oddelenými dvojbodkami bez medzery: 06:30:10 h, 30:30 min.Vo vetnej súvislosti sa podľa normy používa zjednodušené vyjadrovanie času a medzi hodinami a minútami sa píše bodka: Začiatok porady je o 8.00 h, obedňajšia prestávka bude od 12.00 do 12.30 h. Prvý […]

Tags: ,